loading..
Image 01السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

احادیث امام رضاقالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• نهان دارنده ی نیک هفتاد برابر حسنه دارد.فاش سازنده ی کار بد خوار گردد٬نهان دارنده ی کار بد آمرزیده گردد.
منبع : وسائل الشیعه
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• کسی که صله رحم می کند و از عمرش سه سال باقی مانده خداوند سی سال می گرداند٬ خداوند آنچه خواهدانجام می دهد.
منبع : اصول کافی(ج٢ص١۵٠)
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• کسی که قبر امام حسین علیه السلام را در کرانه فرات زیارت کند، مثل کسی است که خدا را زیارت کرده است.
منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص250؛ به نقل از کامل الزیارات.‏
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• دوست را با فروتنی٬ دشمن را با احتیط و عموم مردم را با خوش رویی همراهی و معاشرت کن.
منبع : البحار ٧8/356
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• راوی گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم که می فرماید : مؤمن٬ مؤمن نیست مگر آنکه سه خصلت در او باشد: رازپوشی٬ مدارا با مردم٬ و شکیبایی در سختی و گرفتاری.
منبع : وسائل الشیعه 15/193
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• مقام و منزلت فقیه در این زمان همانند مقام و منزلت پیامبران بنی اسرائیل است.
منبع : البحار 78/346
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• در روایات ما نیز٬ همانند قرآن٬ محکم و متشابه وجود دارد. پس متشابهات آنها را به محکماتش ارجاع دهید٬ و به جای محکماتشان از متشابهات آنها پیروی مکنید که گمراه می شوید.
منبع: البحار 2/185
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• رسول خدا (ص) فرمود : روز جمعه سرور روز هاست٬ در این روز خداوند حسنات را چند برابر می کند و درجات را بلا می برد .. هر که در روز یا شب جمعه بمیرد٬ شهید مرده و در امان بر انگیخته شود. و هر کس حرمت این روز را پاس ندارد و حق آن را فرو گذارد٬ بر خداوند عزّوجلّ است که او را در آتش دوزخ افکند مگر آنکه توبه کند.
منبع : وسائل الشیعه 7/376
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• رسول خدا (ص) فرمود : در روز قیامت برای شیعیان من و شیعیان اهل بیت من که در دوستی ما خالص اند٬ منبر هایی پیرامون عرش گذاشته می شود و خداوند عزّوجلّ می فرماید: ای بندگان من! سوی من آیید تا کرامت خود را در میانتان پخش کنم٬ چرا که شما در دنیا آزار دیدید.
منبع : عیون اخبار الرضا 2/60
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• به شیعیانم ابلاغ کن که[ ثواب] زیارت من نزد خداوند بربر هزار حج است. راوی می گوید: به فرزندش امام جواد (ع) عرض کردم: هزار حج؟ فرمود: آری به خدا سوگند هزار حج. البته برای کسی که او را با معرفت نسبت به حق و مقامش زیارت کند.
منبع : عین اخبار الرضا 2/631
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• رسول خدا (ص) فرمود: هر که خداوند متعال به او نعمتی ارزانی دارد باید خداوند متعال را حمد و ستایش گوید و هر که گمان برد روزی اش به تاخیر افتاده از خداوند آمرزش بخواهد و هر که امری وی را اندوهگین سازد بگوید : لا حَولَ ولاقُوَّهَ الاّ بالله. منبع : عیون اخبار الرضا 2/46
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• هر امامی عهد و مثیاقی بر دوستان و پیروانش دارد٬ و بی شک یکی از اعمالی که نشان وفاداری کامل به عهد و ادای نیک آن است٬ زیارت آرامگاه است٬ پس هر کس با رغبت و اعتقاد به آنچه مطلوب ایشان است آنان را زیارت کند٬ امامان در روز قیامت شفیع ایشان است.
منبع : البحار 100/116
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• در خراسان قطعه زمینی است که روزگاری محل آمد و شد فرشتگان خواهد شد... این زمین در خاک طوس است و به خدا سوگند آن باغی از باغ های بهشت است. هر کس مرا در آن زمین زیارت کند همچون کسی است که رسول خدا را زیارت کرده باشد٬ و خداوند تبارک و تعالی برای او ثواب هزار حج و هزار عمره پذیرفته بنویسد و در روز قیامت نیز من و پدرانم شفیع او خواهیم بود.
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• هر کس از خدا بهشت بخواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بی گمان خود را ریشخند کرده است.
البحار 78/356
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• هر که مرا زیارت کند٬ در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر او واجب کرده بشناسد٬ من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم٬ و هر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد.
منبع : وسائل الشیعه :5/436
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• زنی به امام باقر (ع) عرض کرد : خدایت نیکو گرداند٬ من زنی تارک دنیا هستم حضرت فرمود : منظورت از ترک دنیا چیست؟ عرض کرد: نمی خواهم هرگز ازدواج کنم. حضرت پرسیدند: چرا؟عرض کرد: در پی کسب فضیلت هستم. حضرت فرمود: دست برادر؛ اگر در این کار (ترک ازدواج) فضیلتی بود فاطمه (ع) از تو سزاوارتر به آن بود. هیچ کس نیست که بر او سبقت بگیرد.
منبع : البحار 103/219
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• ای پسر شبیب! اگر می خواهی برای چیزی بگریی،برای حسین[بن علی] بن ابی طالب (ع) گریه کن؛ زیرا همان گونه که قوچ را سر می بُرند آن حضرت را سر بریدند و از افراد خانواده ی او هیجده مرد کشته شدند که در روی زمین نظیر نداشتند.
منبع : عیون أخبار الرِّضا(ع) 1/299
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• بر کسی چون حسین، باید گریه کنندگان بگریند؛ زیرا که گریستن بر او گناهان بزرگ را می زداید. سپس حضرت فرمود: چون ماه محرّم می رسید کسی پدرم (ع) را خندان نمی دید. غم و اندوه بر او چیره بود تا آنکه در روز می گذشت. روز دهم روز سوگواری و اندوه و گریه او بود و می فرمود: این روزی است که حسین (ع) در آن کشته شد.
منبع : وسائل الشیعه 10/394
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• گفته شد آداب نماز [کامل] چیست؟ فرمود:[نمازی است که] با حضور قلب و فراغت اعضا و انکسار و فروتنی در حضور خداوند تبارک و تعالی باشد. بهشت را در طرف راستش، و آتش جهنم را در طرف چپش، و صراط را پیش روی خود و خداوند را در مقابل خود ببیند.
منبع : البحار 84/246
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• هر گاه در حال کسب و کار بودی و وقت نماز رسید کسب و کار تو را از نماز باز ندارد.
منبع : البحار 103/100
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• بدانید که پس از ایمان به خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آل محمد (ع)، هیچ عملی شکرآمیز نزد خداوند متعال محبوب تر از یاری رسانی در امور دنیوی برادران مؤمنتان نیست، چه اینکه دنیا برای آنان راهی به سوی بهشت پروردگارشان است. بی شک آن که چنین کند از خاصّان درگاه خداوند تبارک و تعالی می باشد.
مبع : البحار 78/255
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
• هر کس از آتش به خدا پناه برد، امّا خواهش های دنیوی را وانگذارد خویشتن را به باد ریشخند گرفته است.
منبع : البحار 78/356
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
پرسش و علم
• علم گنجینه های کمال است و کلیدهای آن گنجینه ها پرسش کردن است.
منبع : عیون الاخبار الرضا باب 30
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
دنیای مشروع
• حضرت امام رضا علیه السلام فرموده است: از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید وتمنیات دل را از راههای مشروع برآورید ، مراقبت کنید در این کار بمردانگی وشرافتتان آسیب نرسد ودچار اسراف وتندروی نشوید . تفریح وسرگرمیهای لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری میکند وبا کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد.
منبع:بحار17،صفحه208
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
بشر دوستی
• حضرت رضا (ع) فرموده: نصف عقل آدمی اظهار دوستی ومحبت به عموم مردم است.
منبع:وسائل3،صفحه207
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
می و میگسار
• حضرت امام رضا علیه السلام فرموده اند :خداوند هیچ اکل و شربی را حلال نکرده است مگر آنکه نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچ یک را حرام ننموده است مگر آنکه مایه ی زیان و مرگ و فساد است.
منبع : مستدرک جلد3 ص71
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
حرمت مشروبات الکلی
• حضرت امام رضا (ع) از رسول اکرم (ص) نقل کرده که فرموده اند : هر قسم مشروبات الکلی که از نوشیدنش عقل تغییر می کند زیاد و کمش حرام است.
منبع : مستدرک3،ص141
• حضرت امام رضا علیه السلام فرموده است : خداوند شراب را حرام کرده برای آنکه منشأ فساد اجتماعی است. عقل را از درک حقایق باز میدارد ، حیا را از شرابخور می برد ودر مواجهه با مردم ،شرم نمیکند وبا این همه باعث بیماری نهانی در اعضا داخلی می شود.
منبع: کافی6، صفحه 405
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
عوارض مشروبات
• حضرت امام رضا علیه السلام فرموده اند : شراب باعث عوارض قلبی است ودر آن ضایعتی به وجود می آورد.شراب دندانها را سیاه ودهان را متعفن وبد بو میکند.
منبع:مستدرک3،صفحه137
• ونیز فرموده است: مشروبات الکلی علاوه بر تمام زیان ها باعث ایجاد بیماری های نهانی در اعضاء داخلی بدن است.
منبع : مستدرک3،صفحه137
• حضرت امام رضا علیه السلام فرموده اند : همنشین شراب خوار مباش و با او سلام مکن.
منبع : مستدرک2، ص67
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
استدعای عفو
• حضرت امام رضا (ع) می فرمود:کسی که به زبان طلب آمرزش کند ودر دل از گناهان خود پشیمان نباشد خویشتن را مسخره کرده است.
منبع:مجموعه ورّام جلد2 صفحه110
قالَ امام رضا ( علیه السّلام ):
شفیع و شرایط شفیع
• حسین بن خالد می گوید : به حضرت رضا (ع) عرض کردم معنی کلام خدا (( وَلَا یَشفَعُونَ إِ لَّا لِمَنِ ارتَضَی ))(سوره ی الانبیاء آیه 28) چیست؟ در جواب فرمودند : مردان الهی شفاعت نمی کنند مگر از کسیکه خداوند از دین او راضی باشد.
منبع : بحار جلد3 ص299.